Historik

 

Den släthåriga pinschern representerar en mycket gammal ras som redan 1880 var omnämnd i den tyska hundstamboken.

Den användes då som gårds- och vakthund samt råttjägare.

Den har samma förfäder som schnauzern, vilken man också kallade strävhårig pinscher.

Pinschern höll på att försvinna helt under andra världskriget.

Den räddades emellertid åt eftervärlden av Werner Jung.

Hans böcker om pinschern, dess historia och rastypiska drag i form av utseende och temperament, är lika aktuella än i dag