Valpar väntas

Valpar planeras till vintern/våren 2019/2020

Vi är med i Pinschersektionen